Кандидатстване

За да участвате в конкурса „Състезание с въображението“:

• Свалете регистрационната форма, попълнете я и я изпратете на е-mail: contest@kare-sofia.bg, след което ще получите от нас потребителско име, парола и адрес на ftp – сървър за защитен достъп до Вашето индивидуално пространство на сървъра. Там може да качите Вашия проект. Краен срок за качване на проекти е 12 часа на 08.08.2014 година.
• След окончателно качване на материалите към проекта на нашия сървър, моля изпратете информация по мейл на contest@kare-sofia.bg, за да можем да потвърдим получаването на материалите, или да изпратим обратно коментар за нужните корекции.
• Получените проекти ще бъдат публикувани за гласуване в менюто „Проектите” на сайта contest.kare-sofia.bg.
• Гласуването от журито и публиката ще се проведе в периода 08.08 – 09-09 2014 година.
•  С подаването на снимките и информацията за проектите, Вие се съгласявате те да бъдат използвани в различни публикации и медии.
• Победителите ще бъдат обявени на официалната церемония по награждаването на 19.09.2014 година.

Завършеният проект за участие в конкурса трябва да съдържа:

  1. Оразмерен план-разпределение, аранжировка в мащаб 1:50, 1:75, 1:100 – снимката трябва да е с висока резолюция Jpeg, RGB color dpi 72, с максимална големина до 2 MB и размери 3600×3600 pixels.
  2. Текстова част:  трябва да е представена в текст не повече от 1 страница A4 в PDF формат. Текстовата част трябва да съдържа описание на проекта. Тук може да посочите избраната тема, да опишете точния профил на обитателите, да обосновете и разясните концепцията си. Тези пояснения ще помогнат на журито и публиката да добият пълна представа за идеите Ви и причината за решенията Ви.
  3. Основна снимка (фотография на реализиран проект, компютърни 3D визуализации или цветен чертеж в художествена перспектива) – снимката трябва да е с висока резолюция Jpeg, RGB color dpi 72, с максимална големина до 2 MB и размери 3600×3600 pixels. Основната снимка трябва да изобразява най-емблематичната и представителна част от интериорното пространство с добро осветление. Тя е „лицето“ на Вашия проект.
  4. Допълнителни снимки до 6 броя: снимките трябва да са с висока резолюция Jpeg, RGB color dpi 72, с максимална големина до 2 MB и размери 1800×1800 pixels. Допълнителните снимки трябва да илюстрират различни гледни точки на интериора, детайли от интериорния дизайн или характерна отличителна черта.
  5. Обобщаващ документ: Документът да е максимум 7 страници в PDF формат. Той трябва да съдържа цялата информация от т. 1, 2, 3 и 4, имената на кандидата/екипа, проекта и конкурса. Трябва да включва и  използваните продукти с марката KARE.